Một số những hình ảnh kỷ niệm về Gia đình Coach  – niềm tự hào của TGM. Cảm ơn Coach Phan Nguyễn Minh Phương đã thực hiện video clip này trong một lúc ngẫu hứng.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=AkdfV9jOheo&w=640&h=385]