CHỨNG CHỈ & GIẢI THƯỞNG

Chứng chỉ quốc tế về huấn luyện và đào tạo MBTI trên toàn thế giới (Step I và Step II)

Chứng chỉ quốc tế về huấn luyện và đào tạo kỹ năng Master Trainer – danh hiệu cao nhất dành cho các chuyên gia đào tạo của AKLTG – tập đoàn giáo dục hàng đầu châu Á

Giải thưởng TOP 100 Phong Cách Doanh Nhân (2012).

BÁO CHÍ

TRUYỀN HÌNH

[VTV3] Vui Sống Mỗi Ngày – Những người phụ nữ truyền cảm hứng

[VTV3] Vui Sống Mỗi Ngày – Học cách chấp nhận sự khác biệt

[FBNC] Chương trình Smart Money – Sống và Khát Vọng