Làm cách nào để hóa giải sự bất đồng?

Khi hai người tranh cãi quyết liệt với nhau, thường thì chúng ta luôn cãi theo góc nhìn của người thứ nhất, tức góc nhìn của chính mình.  Khi hai bên bất đồng quan điểm với nhau, tức là có một điều gì đó chưa đúng. Cùng một sự vật, sự việc đó nhưng cả […]

Tìm “học trò cưng” – Chỉ 1 người duy nhất

tôi cần tìm một “học trò cưng” để trực tiếp đào tạo về tư duy và kỹ năng để trở thành cánh tay phải đắc lực của tôi trong 20 năm tới và hy vọng sẽ là người kế thừa sự nghiệp của tôi sau này.