Học giỏi bằng niềm tin?

Một độc giả đã từng hỏi tôi: Ở lớp chuyên Toán em học có 1 bạn học sinh rất thông minh và học rất giỏi. Em đã đặt mục tiêu là trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Nhưng quả thực những phương pháp trong cuốn sách bạn ấy cũng đều biết và có những […]

Làm thế nào để đạt điểm tối đa?

Một nữ độc giả đã hỏi tôi: Em là 1 cô bé 17 tuổi, cũng như các bạn, sau khi đọc xong quyển sách này, em cảm thấy mình vẫn còn nhiều điều cần học hỏi. Tuy nhiên, em vẫn thấy có 1 vài khó khăn mà em nghĩ không chỉ riêng em mà cả […]