[Tuổi Trẻ] Sống bao lâu hay sống bao sâu?

  PV: Nhận xét của anh về tác dụng của một số đầu sách hướng dẫn tư duy làm giàu, bí quyết thành công (ví dụ: Dạy con làm giàu, Cha giàu cha nghèo, Sức mạnh của tư duy tích cực, Đắc nhân tâm, Đọc vị bất kỳ ai…). Bạn hỏi tôi câu này cũng […]

[Giáo Dục Việt Nam] Khát vọng Việt

  PV: Theo diễn giả, khát vọng Việt Nam trở thành một đất nước giàu mạnh có là quá viển vông hay không? Chúng ta có điều kiện như thế nào để thực hiện khát vọng đó? Tôi tin rằng khát vọng Việt Nam trở thành một đất nước giàu mạnh là một khát vọng […]